Radius rapor sertifikası 3.0


02.08.2016

Active Turizm uzun süren çalışmaların ardından bir küresel endüstri standardı olan Radius 3.0 kurumsal seyahatle raporlama sertifikasını aldı.

GURURLUYUZ. Bu sertifika ile tüm Radius travel müşterileri için eksiksiz seyahat raporları hazırlama kabiliyetine eriştik.

Böylelikle çok uluslu Radius müşterileri seyahat harcamalarını süresi içinde ve doğru analiz etme imkanına kavuştu.